Reserver din maratondans.

Stævneudvalget kan kontaktes her.


For at få yderligere oplysninger og hjælp med reservation af maratondansene bedes du kontakte:

Poul Møller - tlf: 2960 2123 - dansemaraton@koest2017.dk

Det er også her, du får udleveret Signatur til at reservere dansene til dit dansehold.

Det er ønsket, at andre end regionsholdene får danset nogle af regionens danse. F.eks. kan en forening eller en dansegruppe fra flere foreninger øve en 'håndfuld' danse, som de så danser på stævnet (og ikke nødvendigvis som opvisning).
For at kunne koordinere hvor andre danseforeninger/-hold bedst passer ind i regionens tildelte danse og dansetider, vil regionens danseinstruktører måske foretrække selv at reservere danse for andre af regionens dansehold, og kan hertil også bestille speciel Signatur (og gruppenavn) til disse hold for at øge overskueligheden.
Hvis I som dansehold ønsker at danse nogle af regionens tildelte danse, så kontakt lige regionens danseinstruktør.

Yderligere info:  •  Poul Møller  •  Tlf: 2960 2123  •  dansemaraton@koest2017.dk