Reserver din maratondans.

Vi vil prøve, om vi kan få danset alle de danse, som er knyttet til musikken i "358"-nodebøgerne.
Dansebeskrivelserne hertil findes i hæfterne fra F.F.F., fra 'Vesteregnen' og fra 'Pia&PerI' og en enkelt i 'Pia&PerII'(297) og en 'løs'(501). Danse uden noder i "358", som f.eks. fra de nye udgaver af 'Gamle Sønderjyske Danse' og 'Gamle danse fra Lolland-Falser' og hæftet med 'Gamle danse fra Avernakø og Korshavn' er derfor ikke medtaget.

B&U har forlods udvalgt 'B&U-egnede' danse, som de vil danse under stævnet. De resterende danse er fordelt ud på de 5 regioner, idet regionerne fortrinsvis er blevet tildelt de danse, som hører til i (hæfterne tilknyttet) regionen. Da der er stor forskel på hvor mange danse, der er 'hjemmehørende' i de forskellige regioner, har regioner med relativt få danse fået tildelt 'overskudet' fra de regioner, som har mange danse.
Se evt. listerne med de tildelte danse under Dokumenter.
Desuden kan grupper/hold tilknyttet stævnet frit vælge blandt alle danse uafhængigt af, at dansene fra starten er blevet tildelt en bestemt region, f.eks. til brug ved indledningen, festen, afslutningen, . . .

Dansene skal danses i de tidsrum i byen (på torvet) og i hallerne, hvor regionen enten har opvisning eller legestue. Dvs ikke nødvendigvis til Plejehjemsopvisningerne.

Det vil være rigtig dejligt (også for regionernes danseinstruktører), hvis nogle foreninger ville tage nogle danse til sig ('foreningens (favorit)danse') og reservere dem, og danse dem (ikke nødvendigvis som opvisning) på et tidspunkt under stævnet (sammen med foreningens egen instruktør). Dansere fra flere foreninger kan selvfølgelig også samle et (lille) hold på tværs af foreningerne, og allerede eksisterende (opvisnings)hold bør også byde ind.
Det vil være nødvendigt at koordinere med regionsinstruktøren, hvor og hvornår det passer bedst at danse disse foreningers/gruppens danse.

Ikke alle danse er lige attraktive/kendte/nemme/.. , og det forventes ikke, at regionen reserverer og danser alle de tildelte danse. Man udvælger de danse, som man synes passer bedst til regionen. De danse, som den 26. marts ikke er blevet reserveret, og dermed er blevet 'til overs', vil blive overtaget af landsstævnet, som udvælger nogle instruktører, der vil instruere dem til 5 Maratondanselegestuerne i Hal 2, alle dage kl. 21:00-23:00, og 3 forskellige kurser med "De glemte danse". Disse danse kan efter 26. marts også ses under Dokumenter

Danse, der naturligt hører sammen, er blevet 'bundet'. Desuden er danse (/musik), der ligner hinanden 'meget', også blevet 'bundtet' sammen, bl.a. for at nedbringe antallet af danse. Når man derfor reserverer én af disse danse, vil man samtidig få 'hele pakken', som kan være på blot to-tre danse, og enkelte gange flere. Man kan frit vælge mellem at danse kun én, flere eller alle, og måske samtidigt, hvis musikken tillader det.
Hvis man ønsker at bruge en dans, som indgår i en 'pakke', der er tildelt en anden region/reserveret af en anden gruppe, kan man efter aftale evt. få den 'udtaget' af pakken., så det derefter er muligt at reservere dansen til sin egen gruppe.

Yderligere info:  •  Poul Møller  •  Tlf: 2960 2123  •  dansemaraton@koest2017.dk