Reserver din maratondans.

Hent evt. nedenstående vejledning som pdf-fil her: (1,2 MB)

Indhold:
1 - Vælg en dans
2 - Reservér den valgte dans
3 - Se dine reserverede danse
4 - Se 'ledige' danse
5 - 'Frigiv' en reserveret dans
6 - Kopier lister

Vælg en dans:
I - Indtast dansens navn eller evt. kun en del af navnet. Del det op i flere ord, hvis du ikke ved, om navnet er i et eller flere ord.
Tryk dernæst på [ Søg ]:
ottemand De danse, der passer med ALLE de indtastede søgeord (i alle felterne), vises nu i en liste under skemaet. Hvis der intet vises, eller den ønskede dans ikke er på listen, så prøv at søge i færre felter og brug kortere/mindre/færre ord. Undgå f.eks. "den" eller "det" i starten af navnet
ottemand Her vises også, hvilken region, der har fået tildelt dansen, og om den stadig er ledig, eller hvilken gruppe, der har reserveret den.
Der kan kun vælges danse, som er tildelt egen region.
 
II - Hvis du allerede kender nummeret i "358" (f.eks. fra listen over regionens tildelte danse), er det nok nemmere at bruge dette:
358 I det viste tilfælde herunder findes så kun én dans (men der kan jo godt være flere danse med samme nummer i "358").
358
 
III - Man kan også vælge sin region fra Region-rullelisten og trykke på [ Søg ]:
vis Herved vises alle de danse, som regionen er blevet tildelt, og man kan se hvilke, der stadig er ledige og hvilke, der allerede er reserveret.
 

Reservér den valgte dans:
Fra listen af viste danse, som måske blot indeholder én dans, vælges den dans, man vil reservere, ved at klikke på det understregede navn.
vis Dansens detaljer vises derefter i felterne i skemaet. Desuden vises hvilken region, der har fået tildelt dansen, og om den stadig er ledig/hvilken gruppe, der har reserveret den.
I nogle tilfælde vil danse(/musik), der ligner hinanden 'en del' blive 'bundtet', så når man vælger én af dansene i pakken, så følger de andre med. Dette vises i listen under skemaet; herover i eksemplet er der 5 danse, som ligner hinanden.
Man kan 'nøjes' med at danse kun én af dansene, eller, hvis man synes, at danse flere eller begge/alle danse.
( Man kan ikke vælge en dans ved blot at udfylde alle felterne i skemaet. Der skal trykkes på et dansenavn fra søgeresultatlisten. )
 
Nu vælger man navnet på sin egen gruppe fra Gruppe-rullelisten, indtaster sin tilsendte Signatur i feltet og trykker på [ Reserver ]: vis Hvis alt gå vel, er dansen(e) nu blevet reserveret, og dette bekræftes med blå tekst.
Hvis man nu trykker på [ Tilbage til listen ], kan man herunder se, at de 4 Otte Mands Danse nu er blevet reserveret af gruppen. vis

Se dine reserverede danse:
Vælg først din region og dernæst din gruppe fra rullelisterne og tryk på [ Søg ]: vis

Se 'ledige' danse:
Vælg "Ledig" i Gruppe-rullelisten og tryk på [ Søg ]: vis Hvis du kun vil have vist de ledige danse i en bestemt region, så vælg også denne region fra Region-rullelisten, før du trykker på [ Søg ].
 

Frigiv en reserveret dans:
Hvis du senere fortryder at have reserveret en dans, kan du 'frigive' den. Derved kan en anden gruppe i din region overtage den.
Valg først en dans som beskrevet tidligere (tryk på dansens navn i listen).
Herved vises dansens detaljer i skemaet, og under Gruppe er noteret navnet på gruppen, som har reserveret den. Man kan (selvfølgelig) kun frigive de danse, som ens egen gruppe har reserveret!. (Teksten på knappen er blevet ændret til Frigiv).
Indtast den tilknyttede Signatur i feltet og tryk på [ Frigiv ]. vis Hvis alt går vel, bliver dansen(e) frigivet, hvilket bekræftes med blå tekst.
Man kan evt. trykke på [ Tilbage til listen ] og se, at dansen(e) nu er noteret som Ledig.
 

Kopier lister:
Du kan nemt overføre kopier af resultatlisterne fra dine søgninger til f.eks. et regneark for yderligere sortering/markering:
Marker hele eller dele af listen, og vælg Kopier/Copy (fra browserens menu / højreklik / Ctrl+C): vis Åbn nu et regneark. Marker en celle (f.eks. øverste til venstre) og vælg Indsæt/Paste (fra browserens menu / højreklik / Ctrl+V): vis Hvis listen er meget lang, kan du bestemme hvor mange resultater, du vil have listet på én side, så du kan kopiere det hele på én gang. Du kan også vælge at kopiere i mindre bidder og bagefter samle det hele i dit regneark. Startværdien er 30 resultater pr. side: vis

Yderligere info:  •  Poul Møller  •  Tlf: 2960 2123  •  dansemaraton@koest2017.dk